Головна/Мова освітнього процесу ЗДО

Мова освітнього процесу ЗДО

Конституцією України визначено, що українська мова єдина державна мова в Україні
Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої) освіти. Верховна Рада, керуючись Конституцією України  покладає на державу обов’язок забезпечувати всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

 

Мовою освітнього процесу у Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 133 Дарницького району м. Києва є українська мова.

 
Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21, ст.81)» визначено, що
Стаття 1.
1. Єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.
2. Статус української мови як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації.
3. Державний статус української мови є невіддільним елементом конституційного ладу України як унітарної держави.
4. Статус української мови як єдиної державної мови в Україні визначається виключно Конституцією України.
5. Порядок функціонування і застосування державної мови визначається виключно законом.
6. Навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, зокрема навмисне застосування її з порушенням вимог українського правопису і стандартів державної мови, а також створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
7. Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені цим Законом.
8. Українська мова як єдина державна мова виконує функції мови міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини для кожного українського громадянина незалежно від його етнічного походження, а також є фактором єдності і національної безпеки України.
Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України.
2. Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.
3. Порядок застосування кримськотатарської мови та інших мов корінних народів, національних меншин України у відповідних сферах суспільного життя визначається законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Стаття 6. Обов’язок громадянина України володіти державною мовою
1. Кожний громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою.
2. Держава забезпечує кожному громадянинові України можливості для опанування державної мови через систему закладів дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, освіти дорослих, а також через підтримку неформальної та інформальної освіти, спрямованої на вивчення державної мови.
Стаття 9. Особи, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків
1. Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані:
14) педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники...

Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
https://mova-ombudsman.gov.ua
https://eo.gov.ua/z-16-sichnia-2021-roku-derzhavna-mova-obov-iazkova-u-sferi-nadannia-usikh-osvitnikh-posluh/2021/01/16/

 

Вищевикладена інформація доведена до відома усіх працівників закладу.

З метою покращення рівня володіння українською мовою для педагогічних працівників проводяться короткі майстер-класи щодо змін в українському  правописі, заохочується проходження курсів щодо покращення знань з української мови, перегляд експрес-уроків з української мови, наприклад О.Авраменка, ресурси https://eduhub.in.ua/, https://emova.language-ua.online/courses, https://courses.ed-era.com/   тощо.
 

 


Copyright © 2018 All rights reserved | Powered by SX CMS 1.06 UTF | Контакти